Telefon: +36 20 611 4877
+36 28 575 864
E-mail:
Kalibrálás

Mérőrendszer, mérőventillátor, és nyomásmérő készülékek hitelesítése

Mérőrendszer hitelesítése

Profitáljon a Légkomfort Kft. szakértelméből

Biztosítsa a BlowerDoor méréstechnika nagy pontosságát a nyomásmérő készülék és a mérőventillátor rendszeres kalibrálásával. A DG-700 nyomásmérő készülék ± 1 %-os, továbbá a mérőblende ± 4 %, illetve ± 5 %-os (D + E blendék) pontossága jelentősen meghaladja a szabványban meghatározott minimumkövetelményeket. A BlowerDoor-nál történő gyári, illetve DAkkS-hitelesítés is magas minőségi sztenderdeknek felel meg. Kalibrálás előtt minden rendszerkomponenst egy alapos funkcióvizsgálatnak vetik alá. A kalibrálás idejére, vagy javítás esetén, igény szerint cserekészüléket tudunk biztosítani.

Több pontos kalibrálás a legnagyobb pontosság érdekében:

  • nyomásmérő műszer és BlowerDoor ventilátor egyszerű kalibrálása
  • rövid kalibrálási idő, vonzó ár

Nyomásmérő készülékek gyári és DAkkS-hitelesítése

A magas minőségű gyári hitelesítés mellett a BlowerDoor GmbH-nál, amely 2015 áprilisában vált akkreditált laborrá, a DG-700 nyomásmérő készülékek DIN EN ISO/IEC 17025 szabvány szerinti kalibrálásra is lehetőség van, amelyről DAkkS-bizonyítványt állítunk ki. Sokat invesztáltunk a házon belüli hitelesítőlaborunk akkreditálásába azért, hogy a nemzeti és nemzetközi szabványok egyre növekvő követelményeinek eleget tudjunk tenni. A gyári és a DAkkS-hitelesítésnek is részét képezi a nyomásmérő készülékek beállítása.

BlowerDoor mérőventillátorok hitelesítése

2015. január 1. óta a BlowerDoor GmbH minden BlowerDoor mérőventillátort egy speciálisan tervezett és kialakított tesztállomáson kalibrál, amelyet a Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (Fizikai-Műszaki Szövetségi Intézet, PTB) ± 1%-os pontossággal hitelesített. Ez a pontosság a mérőventillátorok max ± 4%-os (A - C blendék és 1 - 4 gyűrűk), illetve ± 5%-os (D + E blendék) konformitásának tanúsításához szükséges.

BlowerDoor mérőventillátor hitelesítése

A mérőállomást a Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (Fizikai-Műszaki Szövetségi Intézet, PTB) ± 1%-os pontossággal hitelesítette. Ez a pontosság a mérőventillátor ± 5%-os konformitásának igazolásához szükséges.

A kalibrálás egy EN 17025 szerint akkreditált laborban, a nemzeti szabványokra történő visszavezethetőség miatt maximális pontossággal történik. A tesztkamrában 50 pascal-os alulnyomás mellett alacsony, közepes és magas térfogatáram-mérési tartományokban is blendénként (nyitott blende, valamint A-E, illetve 1-4 blendék) három értéket ellenőriznek. A BlowerDoor merőventillátor négyévenkénti kalibrálását ajánljuk.

* A konformitással a hitelesítő labor a mérőventillátor hibavizsgálathoz alkalmazandó pontosságát adja meg. Ez megnöveli a kalibrálás megbízhatóságát.

A mérés pontosságára különösen előnyösen hat ki a rekeszkészlet felépítése is, amely öt, egy nyílást tartalmazó blendéből áll: a nyomásérzékelő helyzetét, illetve a ventillátor geometriáját és a blendét úgy fejlesztették, hogy egy olyan stabil és reprodukálható sebesség profil jöjjön létre, ami nagymértékben független az ellennyomástól (épület-nyomáskülönbség). Tesztvizsgálatok azt az eredményt adták, hogy a hosszabb ideje használatban lévő BlowerDoor ventillátorok is magas és jelentősen a jogszabályban meghatározott minimumkövetelmény feletti mérési pontossággal bírnak.

Minden ventillátorkalibrálás része a ventillátor előzetes ellenőrzése.

Nyomásmérő készülék hitelesítése

A mérés elvégzője, hasonlóan egy gépjármű-tulajdonoshoz, felelős a használni kívánt merőműszer kifogástalan működéséért és pontosságáért. Biztosítsa Ön is digitális nyomásmérő készülékeink magas mérési pontosságát, amely magasan meghaladja a DIN EN 13829 szabvány követelményeit, egy rendszeres BlowerDoor otthonában történő beállítással és kalibrálással. Időpont-egyeztetés nem szükséges a nyomásmérő készülékek kalibrálásához: Ön meghatározza az időszakot, mi pedig kedvező feltételek mellett kalibrálunk.

Gyári hitelesítés

A DG-700 nyomásmérő készülék pontossága ±1% nagyságú. A BlowerDoor-nál alkalmazott üzemi szabványok alapvetően a nemzeti és nemzetközi szabványokra épül. Nyomáskülönbségi, csatornánként, pozitív és negatív tartományban is, ± 10 és ± 1.220 pa között, 12 értéket kalibrálunk.

A bemeneti kalibrálás után, amely a nyomásmérő készülék pontosságát az adott időpontban dokumentálja, következik a nyomásmérő készülék beállítása a gyári hitelesítés keretein belül. Ekkor korrigáljuk a lehetséges eltéréseket a névleges értéknek megfelelően. A kimeneti kalibrálás dokumentálja a beállított készülék optimalizált mérési pontosságát. Ezen felül az előzetes funkcióvizsgálatnál leellenőrizzük a nyomásérzékelők tömítettségét, a BlowerDoor ventillátor vezérlését és a készülék házát is. Régebbi nyomásmérő készülékek esetében a kalibrálás a firmware ingyenes frissítését is tartalmazza.

DAkkS-hitelesítés

A labor 2015 áprilisa óta rendelkezik DAkks-hitelesítéssel. A DAkkS szerinti hitelesítést egy a Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH (Német Akkreditációs Hivatal, DAkkS) által meghatározott sztenderdek szerint történik. A nemzeti szabványokat a Physikalisch-Technische Bundesanstalt (Fizikai-Műszaki Szövetségi Intézet, PTB) határozza meg, amelyeket a lehető legnagyobb pontossággal adnak meg.

A vizsgálati berendezés karbantartása, a hitelesítési folyamat és a labor felépítése is mind a DIN EN 17025 szabvány szerint kerültek akkreditálásra. A hitelesítőlaborunkat, mint minden DAkkS-akkreditált labort, rendszeres időközönként belső, illetve DAkkS-ellenőrzésnek vetünk alá.

A DG-700 készülék DAkkS-hitelesítésénél A-eljárás szerint minimum kilenc pontot (az ügyfél kívánsága szerint több mérési pont is lehetséges) kalibrálunk - 1.200 és + 1.200 pa közötti tartományban, a kalibrálási ciklust négyszer ismételjük.

Értékesítési területünkön egyedüli szolgáltatóként a DAkkS-hitelesítés előtt elvégezzük a készülék beállítását, működési tesztet és a bemeneti kalibrálást is.

Hitelesítési intervallumok gyártói ajánlás szerint

  • DG-700: kétévente
  • APT: évente
  • analóg nyomásmérő: kétévente
  • Ezen túlmenően a nemzeti szabályokat kell alkalmazni.